Lâm Đồng ra “tối hậu thư” với người ôm đất nhưng không đưa vào sử dụng

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần yêu cầu các địa phương rà soát và thu hồi đối với các dự án chậm trễ tiến độ nhiề...


Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần yêu cầu các địa phương rà soát và thu hồi đối với các dự án chậm trễ tiến độ nhiều năm.

Lâm Đồng ra “tối hậu thư” với người ôm đất nhưng không đưa vào sử dụng

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư tất cả các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ đúng cam kết. Đối với những dự án chậm trễ tiến độ, không đưa đất vào sử dụng theo quy định sẽ bị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất. 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Cục thuế và các địa phương tiến hành rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh nhưng không triển khai, chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng và xử lý theo quy định thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý theo hai hướng:

Một là đối với các dự án đã được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật đất đai và điều chỉnh tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư với thời gian tối đa là 24 tháng theo quy định, nhưng đến nay đã quá thời gian đưa đất vào sử dụng mà doanh nghiệp không đầu tư và hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt và cam kết của nhà đầu tư thì căn cứ các quy định của pháp luật, lập thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án (hoặc chám dứt một phần dự án chưa đầu tư) và thu hồi đất (kể cả trường hợp đã giao đất có thu tiền sử dung đất, cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê)

Hai là đối với các dự án đủ điều kiện để được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và điều chỉnh tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư thì hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ (trong đó có yêu cầu nhà đầu tư có văn bản cam kết đây là làn gia hạn cuối cùng, nếu không hoàn thành đúng cam kết và thời gian gia hạn thì Nhà nước chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất), xem xét cho gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng và điều chỉnh tiến độ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trước đó không lâu, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xem xét nội dung đề nghị của UBND huyện Bảo Lâm về thu hồi, quản lý đất tại Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Được biết, dự án này đã được chấp thuận đầu tư từ năm 2017 và theo tiến độ sẽ phải hoàn thành vào cuối quý 3/2019. Tuy nhiên, cho đến nay dự án chỉ mới xây dựng được vài hạng mục rồi để hoang nhiều năm.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/lXQN97H

Bài gốc: Lâm Đồng ra “tối hậu thư” với người ôm đất nhưng không đưa vào sử dụng

Related

Tin tức 8458189555616900917

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -