Vinhomes sắp phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

Vinhomes dự kiến, thời gian phát hành sẽ không muộn hơn tháng 4/2024. CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc p...


Vinhomes dự kiến, thời gian phát hành sẽ không muộn hơn tháng 4/2024.

Vinhomes sắp phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Mệnh giá mỗi trái phiếu dự kiến là 200.000 USD.

Dự kiến số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan tới việc chào bán, phát hành trái phiếu; thực hiện các dự án đầu tư (không bao gồm xây dựng nhà ở) và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh các dự án khác của công ty theo quy định.

Dự kiến, thời gian phát hành sẽ không muộn hơn tháng 4/2024. Cụ thể sẽ được quyết định bởi Tổng giám đốc tùy điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước. 

Kỳ hạn các lô trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Lãi suất được áp dụng có thể là lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT Vinhomes đã trình cổ đông thông qua phương án niêm yết tối đa 500 triệu USD trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Dự kiến thanh toán lãi 3 – 6 tháng/lần, thanh toán gốc cuối kỳ hoặc trước hạn theo phê duyệt của HĐQT tùy thuộc vào thị trường và điều kiện phát hành cụ thể. Phương thức thanh toán lãi và gốc được điều chỉnh linh hoạt dựa vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/IrT370O

Bài gốc: Vinhomes sắp phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

Related

Tin tức 4298383040936913749

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -