Dự án nghỉ dưỡng H5-2 Hùng Thắng có thời hạn sử dụng đất lâu dài

Các văn bản của UBND TP Hạ Long ngày 9/8/2023 và của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày 10/8/2023 đã làm rõ hơn thông tin liên quan đến dự á...


Các văn bản của UBND TP Hạ Long ngày 9/8/2023 và của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày 10/8/2023 đã làm rõ hơn thông tin liên quan đến dự án này.

Dự án nghỉ dưỡng H5-2 Hùng Thắng có thời hạn sử dụng đất lâu dài

Sau khi nhận được văn bản của chủ đầu tư liên quan đến các căn cứ pháp lý của dự án Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại lô đất H5-2, đa giác số 4, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, UBND TP Hạ Long đã có các phản hồi tại văn bản Số 6299/UBND-QLĐT ngày 9/8/2023; Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn phản hồi Số 3062/SXD-QLN&TTBĐS ngày 10/8/2023. Theo đó, khẳng định lô đất thực hiện dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DB 275651, cấp ngày 05/6/2023, mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (xây dựng khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp); thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất các công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch…) được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn tại văn bản số 3382/BTNMT-ĐĐ ngày 15/5/2023 “V/v triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai”.  

Ngày 15/05/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 3382/BTNMT-ĐĐ về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai. Tại văn bản này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tổ thực hiện “Đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) cho người sử dụng đất, trong đó tập trung rà soát, chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP và các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 05 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay”.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/04/2023), đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở như dự án Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại lô đất H5-2, sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các hồ sơ như được quy định tại điều này. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng không phải là nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất và công trình xây dựng không phải là nhà ở cho bên mua.

Ngoài ra, theo Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, việc cấp văn bản đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai chỉ áp dụng cho trường hợp bất động sản đó nhà ở. Như vậy, đối với bất động sản không phải là nhà ở như dự án Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại lô đất H5-2 thì không áp dụng điều kiện này.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/vbmjOto

Bài gốc: Dự án nghỉ dưỡng H5-2 Hùng Thắng có thời hạn sử dụng đất lâu dài

Related

Tin tức 582026004707753863

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -