Hai địa phương tại Lâm Đồng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trở lại

Sau thời gian bị dừng, mới đây, UBND huyện Đơn Dương và huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đã cho phép tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ch...


Sau thời gian bị dừng, mới đây, UBND huyện Đơn Dương và huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đã cho phép tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

Hai địa phương tại Lâm Đồng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trở lại

Theo đó, UBND huyện Đam Rông phát đi Công văn 1616/UBND-ĐC về việc tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 18/7/2023 địa phương này đã ban hành văn bản số 1522/UBND-ĐC về việc tạm dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Qua rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thì hiện nay vẫn còn chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Do đó, UBND huyện Đam Rông thống nhất tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

UBND huyện Đam Rông giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và UBND các xã thông báo cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện biết và tổ chức tiếp nhận hồ sơ để giải quyết theo quy định.

Tương tự, ngày 24/7 vừa qua, UBND huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) phát đi Công văn số 1368/UBND-TNMT về việc thu hồi văn bản số 1326/UBND-TNMT ngày 17/7/2023 của UBND huyện.

Theo đó, ngày 17/7/2023, UBND huyện Đơn Dương ban hành văn bản số 1326/UBND-TNMT về việc tạm dừng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở trên địa bàn huyện.

Sau khi rà soát UBND huyện Đơn Dương nhận thấy việc ban hành Văn bản 1326/UBND-TNMT ngày 17/7/2023 là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ thực tiễn nói trên, UBND huyện Đơn Dương thu hồi văn bản số 1326/UBND-TNMT ngày 17/7/2023 của UBND huyện về việc tạm dừng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở trên địa bàn huyện.

UBND huyện Đơn Dương đề nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện tiếp tục giải quyết các thủ tục nêu trên khi các hộ gia đình, cá nhân liên hệ thực hiện thủ tục và tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở để giải quyết theo quy định.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/Wf8yIBe

Bài gốc: Hai địa phương tại Lâm Đồng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trở lại

Related

Tin tức 223746721045614103

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -