Dòng tiền của An Gia (AGG) âm kỷ lục, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 giảm 33%

Trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của An Gia ghi nhận âm gần 1.611 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.962 tỷ đồng. CTC...


Trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của An Gia ghi nhận âm gần 1.611 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.962 tỷ đồng.

Dòng tiền của An Gia (AGG) âm kỷ lục, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 giảm 33%

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã: AGG) vừa công bố BCTC quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 1.676 tỷ đồng, giảm 38,1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu chính đến từ bán và cho thuê căn hộ dài hạn với hơn 1.656 tỷ đồng, chiếm tới 99% đến từ việc bàn giao dự án Westgate và dự án The Standard; còn lại đến từ dịch vụ tư vấn môi giới, tiếp thị gần 11 tỷ đồng và dịch vụ khác gần 9 tỷ đồng.

agg1.png

Giá vốn bán hàng ở mức 1.287 tỷ đồng, giảm 41%. Sau khấu trừ, lãi gộp giảm 27%, còn hơn 389 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ 2%, lên hơn 81 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp còn hơn 11 tỷ đồng và chi phí tài chính gần 41 tỷ đồng, giảm lần lượt 65% và 60% so cùng kỳ; trong đó, chi phí lãi vay chỉ còn hơn 28 tỷ đồng, giảm 51%. Chi phí bán hàng tăng nhẹ 1%, lên 255 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, AGG báo LNST quý 2 là 133 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ và LNST công ty mẹ hơn 76 tỷ đồng, giảm 36%. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, An Gia ghi nhận doanh thu đạt 1.866 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 81 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, An Gia đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 100 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, An Gia hoàn thành 81% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của An Gia 9.609 tỷ đồng, giảm 13% so đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 5.013 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm và chiếm 52% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 3.353 tỷ đồng, chiếm gần 35% tổng tài sản.

agg.png

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu dài hạn giảm gần 81% so với đầu năm; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 71%; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 5.013 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm…

Tổng nợ phải trả hơn 6.738 tỷ đồng, giảm 20% so đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 953 tỷ đồng và khoản vay tài chính dài hạn 429 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của An Gia ghi nhận âm gần 1.611 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.962 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương gần 1.220 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 158 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2016 tới nay, đây là kỳ có dòng tiền âm lớn nhất. Trong đó, dòng tiền kinh doanh âm lớn nhất trước đây là năm 2016 với giá trị âm gần 319 tỷ đồng.

An Gia cho biết, trong nửa cuối năm 2023, AGG sẽ tiếp tục tiến hành bàn giao 2 tòa tháp Danube và Seine tại khu phức hợp Westgate. Tính đến 30/6/2023, giỏ hàng của dự án Westgate còn 107 căn trên tổng số 2.056 căn, tương ứng với tỷ lệ hấp thụ 95%.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/wSk3J9F

Bài gốc: Dòng tiền của An Gia (AGG) âm kỷ lục, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 giảm 33%

Related

Tin tức 2337886219897709612

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -