Becamex UDJ giảm hơn 70% lợi nhuận trong quý 2 do thị trường bất động sản “đóng băng”

Becamex UDJ ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2 kém sắc do bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản vẫn còn hiện hữu, tình hình t...


Becamex UDJ ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2 kém sắc do bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản vẫn còn hiện hữu, tình hình tiêu thụ và bàn giao bất động sản của công ty trong kỳ cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Becamex UDJ giảm hơn 70% lợi nhuận trong quý 2 do thị trường bất động sản "đóng băng"

CTCP Phát triển Đô thị (Becamex UDJ, mã UDJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu thuần 14,5 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng hơn 7 tỷ đồng, giảm 67%.

Do vậy, lợi nhuận gộp giảm tương ứng 69%, còn 7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ 1% từ 50% quý 2/2022 còn 49% năm nay.

 Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 92% còn 17 triệu đồng và không phát sinh chi phí tài chính, chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1 tỷ đồng, giảm 15%. Kết quả, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế gần 5 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ.

udj.png

Theo giải trình của Becamex UDJ về việc lợi nhuận sụt giảm mạnh, công ty cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản vẫn còn hiện hữu, tình hình tiêu thụ và bàn giao bất động sản của công ty trong kỳ cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Becamex UDJ đạt 23 tỷ đồng doanh thu thuần và 6,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 60% và 68% so với cùng kỳ.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 63 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, UDJ đạt lần lượt 36% và 53% chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Becamex UDJ giảm nhẹ so với đầu năm, ghi nhận 549 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn hơn 317 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 2 tỷ đồng, giảm 70%; các khoản phải thu ngắn hạn gần như không thay đổi; hàng tồn kho hơn 198 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%.

Tài sản dài hạn gần 232 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 226 tỷ đồng ghi nhận tại dự án Lake View và Khu tái định cư Hòa Lợi, đều không có gì thay đổi so với đầu năm.

Theo báo cáo thường niên năm 2022 của công ty, dự án Lake View còn dở dang vượt quá chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường và hiện đang tạm ngưng.

Còn dự án Khu tái định cư Hòa Lợi cũng đang trong tình trạng tạm dừng thực hiện nhằm giảm áp lực về nhu cầu vốn cho thị trường bất động sản chưa phục hồi tốt. Trong tương lai các sản phẩm của dự án sẽ được bán sau khi xây dựng nhà theo các quy định của Nhà nước. 

Mặt khác, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn mà Becamex UDJ ghi nhận tại thời điểm cuối quý 2 đã giảm 20% so với đầu năm, kéo tổng nợ phải trả giảm 2% so với đầu năm.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/TRhBEaX

Bài gốc: Becamex UDJ giảm hơn 70% lợi nhuận trong quý 2 do thị trường bất động sản “đóng băng”

Related

Tin tức 1363732408294830595

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -