Lâm Đồng thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn thị trường diễn biến “nóng”

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố...


Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp làm việc,cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chấp hành những yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định pháp luật.

Lâm Đồng thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn thị trường diễn biến “nóng”

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định số 315/QĐ/STNMT thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ gửi văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ thanh việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trong thời kỳ từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2022. Đây là giai đoạn thị trường bất động sản tại Lâm Đồng diễn biến nóng, tình trạng phân lô tách thửa tràn lan.

Sở này yêu cầu, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp làm việc,cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chấp hành những yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định pháp luật.

Mục đích của việc thanh tra lần này nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân (cấp đổi, cấp lại, cấp do tách hợp thửa đất,…) thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đối với các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng.

Việc kiểm tra còn nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật, đồng thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/zlmj2Vn

Bài gốc: Lâm Đồng thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn thị trường diễn biến “nóng”

Related

Tin tức 7480025049925803902

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -