HoREA đề nghị tăng thêm 25% mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế

Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) mới đây đã có đề nghị tăng thêm 25% mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân. Đồ...


Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) mới đây đã có đề nghị tăng thêm 25% mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời đề nghị bổ sung đối tượng chịu thuế thu nhập bậc 1 được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

HoREA đề nghị tăng thêm 25% mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế

Cụ thể, Nghị quyết số 954 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Nhưng theo HoREA, mức giảm trừ gia cảnh này đến nay không còn phù hợp với nhu cầu chi tiêu bình thường của các hộ gia đình, nên đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng khoảng 25%.

Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng lên từ 13 – 14 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng lên 5,5 triệu đồng/tháng.

Liên quan đến đối tượng được mua, thuê mua, mua nhà ở xã hội, HoREA cũng đề nghị bổ sung đối tượng chịu thuế thu nhập bậc 1 được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo điểm b khoản 1 điều 75 dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) quy định điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương; phải thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

HoREA cho rằng quy định này đã loại trừ rất nhiều người không đáp ứng điều kiện về thu nhập nên không được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Bởi lẽ, những người này tuy có nộp thuế thuế thu nhập cá nhân nhưng với mức nộp thuế rất thấp và thực chất vẫn là người có thu nhập thấp.

HoREA đề nghị Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét mở rộng thêm đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân thuộc bậc 1 của các bậc thuế thu nhập cá nhân dưới 60 triệu đồng/năm được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Cũng theo HoREA, Điểm b khoản 1 điều 75 dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) quy định các đối tượng thuộc các lực lượng vũ trang mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập. Trong khi đối tượng thuộc các lực lượng vũ trang cũng là công chức, viên chức nhà nước, nên đề nghị áp dụng cơ chế không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập đối với công chức, viên chức nhà nước khi mua, thuê mua nhà ở xã hội.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/B1merMv

Bài gốc: HoREA đề nghị tăng thêm 25% mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế

Related

Tin tức 8934686811720537791

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -