Tp.HCM dự kiến chuyển 684ha đất phi nông nghiệp sang đất ở

Thông tin về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Tp.HCM vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND T...


Thông tin về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Tp.HCM vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND TP.

Tp.HCM dự kiến chuyển 684ha đất phi nông nghiệp sang đất ở

Theo Sở TNMT, trong năm 2020, Tp.CM được duyệt chỉ tiêu 88.000ha đất nông nghiệp nhưng kết quả vẫn còn gần 23.000ha chưa thực hiện. Đối với sử dụng đất phi nông nghiệp, chỉ tiêu phê duyệt là 118.890ha nhưng Tp.HCM chỉ thực hiện được 96.643ha, đạt 81,28%.

Trong đó, đất thương mại, dịch vụ: chỉ tiêu Chính phủ giao là 3.443ha, kết quả thực hiện là 3.933ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 899,48ha.

Đất ở tại nông thôn, chỉ tiêu Chính phủ giao là 10.615ha, kết quả thực hiện là 9.007ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 1.607ha.

Đất ở tại đô thị: chỉ tiêu Chính phủ giao là 24.060ha, kết quả thực hiện là 20.305ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 3.754ha, đạt tỷ lệ 84,39% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Sau 5 năm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020, Sở TNMT Tp.HCM cho biết kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố còn một số hạn chế.

Cụ thể, trong quá trình lập quy hoạch, chưa xác định được thời gian, tiến độ xây dựng các công trình của các ngành và địa phương đã đăng ký. Đến năm 2020, trên địa bàn Tp.HCM vẫn còn 562 công trình, dự án đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất nhưng chưa thực hiện. Trong đó, 117 dự án thuộc lĩnh vực giao thông; 73 dự án phát triển đô thị; 31 dự án công nghiệp; 29 dự án giáo dục; 18 dự án thương mại, dịch vụ…

Về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025, Sở TNMT TPHCM trình chỉ tiêu phân bổ 102.191ha đất nông nghiệp, 106.750ha đất phi nông nghiệp và 598ha đất chưa sử dụng.

Về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, Tp.HCM đặt chỉ tiêu chuyển 9.867ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng 4.480ha đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển 684ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Để thực hiện có kết quả phương án kế hoạch sử dụng đất 5 năm, TP đề ra các giải pháp bao gồm đẩy nhanh quá trình thu hồi đất vùng phụ cận các dự án phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Từ đây tái định cư tại chỗ cho tất cả những người bị thu hồi đất và phần đất dôi dư được bán đấu giá.

Song song đó khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện tốt di dời tháo dỡ cải tạo và xây dựng mới thay thế các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 bằng cách hỗ trợ tín dụng, tiền sử dụng đất và bồi thường…Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/sFUv3r8

Bài gốc: Tp.HCM dự kiến chuyển 684ha đất phi nông nghiệp sang đất ở

Related

Tin tức 8686387618981484110

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -