Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang xin điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần đảm bảo quỹ đất cho đầu tư kinh tế, hạ tầng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần đảm bảo quỹ đất cho đầu tư kinh...


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần đảm bảo quỹ đất cho đầu tư kinh tế, hạ tầng.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang xin điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần đảm bảo quỹ đất cho đầu tư kinh tế, hạ tầng
Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần đảm bảo quỹ đất cho đầu tư kinh tế, hạ tầng. Ảnh minh họa, nguồn – Int

Tại công điện vừa phát đi, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đang xin điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021-2025) cho các địa phương đã được ban hành trước đó cần đưa các chỉ tiêu đất sử dụng làm khu công nghiệp, giao thông, công trình năng lượng, khu công nghệ cao, đất trồng lúa, quốc phòng, an ninh… vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt.

Trước đó, vào tháng 3/2022, Thủ tướng có quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021-2025) cho các địa phương, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 39 vào tháng 11/2021.

Tuy nhiên, hiện một số tỉnh, thành phố đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó tập trung vào chỉ tiêu dùng đất khu công nghiệp, giao thông, công trình năng lượng, khu công nghệ cao, đất trồng lúa, quốc phòng, an ninh…

Bên cạnh đó, tại công điện vừa ban hành, Thủ tưởng Chính phủ cũng lưu ý việc bổ sung cần được các địa phương thực hiện dựa trên Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Địa phương chịu trách nhiệm về số liệu, đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch. Việc này nhằm tiết kiệm, đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, hệ thống hạ tầng và nguồn lực đất đai.

Các địa phương cũng lập phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh so với chỉ tiêu đất được phân bổ, các địa phương gửi Bộ Tài nguyên & Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ Tài nguyên & Môi trường được giao tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021-2025) tại kỳ họp tháng 10.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/X2On018

Bài gốc: Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang xin điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần đảm bảo quỹ đất cho đầu tư kinh tế, hạ tầng

Related

Tin tức 2388588181072919995

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -