Một doanh nghiệp bất động sản báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp

Trước những khó khăn của thị trường, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh, HoSE: DXG) tiếp tục báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp với mức lỗ hơn 117 t...


Trước những khó khăn của thị trường, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh, HoSE: DXG) tiếp tục báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp với mức lỗ hơn 117 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp bất động sản báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp
Trong quý 1/2023, doanh thu của Đất Xanh còn 378,1 tỷ đồng, giảm 78,9% so với cùng kỳ.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) mới được công bố, tính đến ngày 31/3/2023, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận các chỉ số kinh doanh đồng loạt giảm.

Đây cũng là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp BĐS hiện nay.

Cụ thể, trong quý doanh thu thuần của Đất Xanh chỉ còn 378,1 tỷ đồng, giảm 78,9%, trong khi cùng kỳ năm 2022 là 1.792,2 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ hai mảng hoạt động chính của doanh nghiệp là bán căn hộ và đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản đều giảm.

Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận 267,5 tỷ đồng, giảm gần 72,81% so với quý 1/2022.

Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới bất động sản cũng chỉ còn 82,6 tỷ đồng, tương ứng chỉ bằng gần 1/9 con số cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng và khác cũng giảm mạnh từ 75,4 tỷ xuống còn 28,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty có 37,9 tỷ đồng hàng bán trả lại, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này.

Doanh thu giảm mạnh, do đó các chi phí cũng được tiết giảm đáng kể. Chi phí bán hàng giảm 70% xuống còn 78,2 tỷ đồng. Giảm chủ yếu ở chi phí lương và chi phí môi giới và quảng cáo lần lượt giảm 75,15% và 82,93%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đồng tiết giảm 45,93% xuống còn 93,1 tỷ đồng và phần nào đã bù đắp được chi phí lãi vay tăng 36% đạt mức 140,5 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý 1/2023, Đất Xanh báo lỗ sau thuế 117,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi 408,4 tỷ đồng.

Trước đó quý 4/2022, doanh nghiệp này cũng báo lỗ tới 460 tỷ đồng.

Như vậy, so với mục tiêu đặt ra, Đất Xanh mới thực hiện được 10% kế hoạch doanh thu năm và cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận.

hinh-2(1).png

Vay nợ ngân hàng dài hạn của Đất Xanh tăng 19,12%, lên 2.316,7 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Đất Xanh tại thời điểm 31/3/2023 là 30.479,6 tỷ đồng, gần như đi ngang với mức đầu năm. Dù vậy, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp lại giảm đến 33,05%, chỉ còn hơn 615,2 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty chủ yếu là nhờ 2 khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt đạt 11.353 tỷ đồng và 15.114 tỷ đồng, chiếm 86,83 tổng tài sản.

Cụ thể, hàng tồn kho tăng 7,72%, tập trung tại các bất động sản dở dang chiếm 12.888,1 tỷ đồng, tăng 10,03% so với cùng kỳ năm trước và bất động sản thành phẩm chiếm 1.590 tỷ đồng. Ngoài ra còn tồn kho ở bất động sản hàng hóa 380,2 tỷ đồng; Các công trình xây dựng dở dang 237,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2023, khối nợ vay của Đất Xanh tăng thêm 194 tỷ đồng so với hồi đầu năm (tương đương tăng 3,36%) lên mức 5.965,3 tỷ đồng, chiếm 36,21% nợ phải trả của doanh nghiệp bao gồm nợ ngân hàng 3.808,2 tỷ đồng; Nợ phát hành trái phiếu 1.715,3 tỷ đồng với mục đích bổ sung vốn lưu động; Vay tổ chức, cá nhân khác là 441,7 tỷ đồng.

Về vay nợ chủ nợ lớn nhất của doanh nghiệp ở khoản vay ngân hàng là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với 156,9 tỷ đồng tại vay ngắn hạn và gần 1.693 tỷ đồng tại vay dài hạn. Ngoài ra, VPBank cũng là tổ chức thu xếp phát hành 4 lô trái phiếu cho Đất Xanh với tổng giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng.

Đứng sau VPBank là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với 466,7 tỷ đồng tại vay ngắn hạn, và 818,5 tỷ đồng vay dài hạn. Đứng thứ 3 là Ngân hàng Liên doanh Việt Nga với khoản vay 158,8 tỷ đồng vay ngắn hạn,…

Như vậy, phần nợ vay tăng lên chủ yếu đến từ các khoản vay ngân hàng dài hạn, phần lớn là mua tài sản, tài trợ dự án của doanh nghiệp và đều là các khoản vay có thế chấp.

Cũng theo thuyết minh BCTC, số lượng nhân sự của Đất Xanh tại thời điểm 31/3/2023 còn 2.389 người, tiếp tục giảm 1.384 người so với thời điểm đầu năm.

Năm 2022, dòng tiền thuần của Đất Xanh âm 303,8 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 204,2 tỷ đồng (Cùng kỳ cũng âm 630,6 tỷ đồng); Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 292,2 tỷ đồng. (Cùng kỳ cũng ấm 187,6 tỷ đồng).

Riêng về dòng tiền tài chính, Đất Xanh ghi nhận dương 192,6 tỷ đồng khi doanh nghiệp tích cực đi vay nợ 1.623,6 tỷ đồng; Trong quý doanh nghiệp chi trả nợ gốc vay 1.434,8 tỷ đồng; Trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu 36,1 tỷ đồng.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/yzr25As

Bài gốc: Một doanh nghiệp bất động sản báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp

Related

Tin tức 6754401188540923523

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -