Thành viên độc lập HĐQT Hưng Thịnh Incons (HTN) xin từ nhiệm

Ngày 27/3, Hưng Thịnh Incons nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Nguyễn Hoàng Minh – thành viên độc lập Hội đồng quản trị. CTCP Hưng Thịn...


Ngày 27/3, Hưng Thịnh Incons nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Nguyễn Hoàng Minh – thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Thành viên độc lập HĐQT Hưng Thịnh Incons (HTN) xin từ nhiệm

CTCP Hưng Thịnh Incons (mã: HTN) vừa công bố thông tin bất thường. Cụ thể, ngày 27/3, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Nguyễn Hoàng Minh thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT). Trong đơn từ nhiệm, ông Minh cho biết: “Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia HĐQT công ty”. 

Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh (SN 1973) bắt đầu giữ chức thành viên độc lập HĐQT HTN từ tháng 10/2021 đến nay. Ngoài ra, ông Minh còn giữ chức Tổng giám đốc CTCP Hưng Thịnh Innovation. Ông Minh không năm giữ số cổ phiếu HTN nào. 

Như vậy, sau khi ông Minh rút khỏi HĐQT thì số lượng thành viên của HĐQT còn lại 5 người là ông Nguyễn Đình Trung (Chủ tịch HĐQT), ông Trương Văn Việt (Phó Chủ tịch thường trực HĐQT), ông Cao Minh Hiếu (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Thiệu Lê Bình (thành viên HĐQT) và ông Đặng Văn Vũ Duy (thành viên độc lập HĐQT).

Ở một diễn biến khác, HTN có thông báo về việc thay đổi thời gian chỉ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Hưng Thịnh Incons cho biết công ty đang rà soát lại tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, công ty điều chỉnh thời gian thực hiện thanh toán cổ tức sang ngày 01/07/2024, thay vì ngày 28/02/2023 như đã thông báo trước đó.

Về kết quả kinh doanh 2022, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.465 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 63% so với cùng kỳ. 

Tính đến thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả của Hưng Thịnh Incons là 7.563 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 575 tỷ đồng lên 2.538 tỷ đồng, chiếm 34% tổng nợ phải trả.

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 9.053 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, chủ yếu đến từ tăng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền lại giảm mạnh từ 428 tỷ đồng đầu năm chỉ còn gần 84 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2022.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/tI5FD8A

Bài gốc: Thành viên độc lập HĐQT Hưng Thịnh Incons (HTN) xin từ nhiệm

Related

Tin tức 550792166084601823

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -