HOREA: Kiến nghị Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục quy định thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp khi lấy đất làm dự án đô thị

Theo HOREA, liên quan đến quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trong Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục quy định thực hiện cơ chế tự thỏa th...


Theo HOREA, liên quan đến quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trong Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục quy định thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

HOREA: Kiến nghị Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục quy định thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp khi lấy đất làm dự án đô thị
Thực tế cho thấy có không ít dự án được nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị mà không thông qua cơ chế thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp nhưng sau đó dự án lại bị “treo” nhiều năm. Ảnh minh họa, nguồn – Int

Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HOREA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý quy định về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HOREA cho rằng một số quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hiện chưa thật phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo “Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Theo đó, HOREA kiến nghị, sửa đổi, bổ sung Điều 78 và Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để cho phép dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại vừa có thể thực hiện phương thức Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, vừa có thể thực hiện phương thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất.

Lý giải cho kiến nghị trên, ông Châu cho rằng hiện nay, nội dung điểm b và điểm c khoản 1 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định đầy đủ tất cả các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, còn nội dung điểm a khoản 1 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lại quy định một số trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo cách “liệt kê” mà nội dung này đã được quy định trong điểm b khoản 1 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nên vừa không thật rõ nghĩa, lại vừa có thể gây nhầm lẫn và khó thực thi.

Cụ thể, tại điểm a khoản 1 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp “đất do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại”.

Ông Châu cho rằng, quy định trên không thật rõ nghĩa và nội dung này cũng đã được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp “sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý, quỹ đất được tạo lập từ dự án tạo quỹ đất do Nhà nước đầu tư”, mà Điều 112 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định “các dự án tạo quỹ đất”.

Trong khi đó, các dự án thuộc trường hợp Nhà nước “thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng” cũng đã được quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 78 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm “dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở, dự án lấn biển”.

Bên cạnh đó, ông Châu cũng dẫn chứng, hiện cũng tại điểm a, khoản 1 điều 126, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp “Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại” hoặc trường hợp “dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở”.

Với quy định như trên, vị Chủ tịch HOREA cho rằng là không rõ nghĩa, có thể gây hiểu nhầm là phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với tất cả mọi “dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại” hoặc trường hợp “dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở”.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/WhtRcQL

Bài gốc: HOREA: Kiến nghị Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục quy định thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp khi lấy đất làm dự án đô thị

Related

Tin tức 4086419183713051663

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -