TP.HCM giảm 30% tiền thuê đất

Đối tượng áp dụng, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp. Cục Th...


Đối tượng áp dụng, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp.

TP.HCM giảm 30% tiền thuê đất

Cục Thuế Tp.HCM vừa thông báo đến tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Tp.HCM về chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, mức giảm là 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước.

Người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuế mặt nước đến Chi cục Thuế nơi có khu đất, khu mặt nước, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao…

Theo Cục Thuế Tp.HCM, người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin của mình, bảo đảm đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ- TTg ngày 31-1 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Mức giảm này không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho Chi cục Thuế nơi có khu đất, khu vực mặt nước, Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 31/3 bao gồm giấy đề nghị, quyết định hoặc hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước, hoặc sổ hồng.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/7PBvGmW

Bài gốc: TP.HCM giảm 30% tiền thuê đất

Related

Tin tức 5460387945910977644

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -