Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ ra 4 nhóm vấn đề cần tập trung góp ý trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang lấy ý kiến toàn dân

Tại Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, nhà khoa học về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ...


Tại Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, nhà khoa học về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ ra 4 nhóm vấn đề cần tập trung góp ý.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ ra 4 nhóm vấn đề cần tập trung góp ý trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang lấy ý kiến toàn dân
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh – VGP

4 nhóm vấn đề được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần được các nhà khoa học, nhà quản lý, tập trung góp ý gồm.

Thứ nhất là các công cụ quản lý để thực hiện hiệu quả việc kiểm soát, phân bổ, sử dụng đất đai; giải quyết mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch quốc gia, liên ngành khác nhằm tạo ra những công cụ quản lý tốt hơn, không chồng chéo.

Thứ hai là, tính khả thi của các quy định về kinh tế đất đai, tài chính đất đai, định giá đất đai theo cơ chế thị trường.

Thứ ba là, thiết kế cơ chế thu hồi đất, hỗ trợ, đền bù, tái định cư bảo đảm người dân có điều kiện sống, sinh kế tốt hơn sau tái định cư, được hưởng lợi từ các dự án trên cơ sở đánh giá toàn diện, đầy đủ các tác động kinh tế, xã hội, chuyển dịch lao động, mối quan hệ giữa nhà nước và người dân.

Thứ tư là, chính sách chuyển, nhượng quyền thuê đất nhằm bảo đảm sự ổn định về tài chính, đưa nguồn lực đất đai vào phát triển, không tạo ra lợi ích nhóm, theo nhiệm kỳ.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, quản lý đất đai là vấn đề hết sức rộng lớn, quan trọng, bao quát tất cả các lĩnh vực. Có thể coi Luật Đất đai là đạo luật gốc trong quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết đúng chính sách pháp luật về đất đai không chỉ kiến tạo môi trường pháp lý ổn định minh bạch, kiến tạo nên nguồn lực mà góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, chính trị an toàn xã hội, góp phần phát triển bền vững bảo vệ môi trường, cũng như quyền lợi chính đáng của người dân và đặc biệt chính là tiền đề phát triển kinh tế – xã hội.

Cũng theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, quá trình lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng góp phần đánh giá năng lực của cơ quan hành pháp, lập pháp, hệ thống chính trị trong việc thể chế hoá những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này, cụ thể là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Đối với công tác góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của nhân dân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý việc dự thảo Luật Đất đai đã được Quốc hội cho phép tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, do đó các ý kiến góp ý cần đi thẳng vào các chương, các điều. Cụ thể như chương nào, điều nào chưa chặt chẽ, khoa học, khả thi theo như Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đề ra thì tập trung góp ý để làm sao chính sách đó được thể chế một cách đầy đủ, đủ điều kiện pháp lý thực hiện và người dân nào đọc cũng hiểu và áp dụng thực hiệnDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/oynqA1i

Bài gốc: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ ra 4 nhóm vấn đề cần tập trung góp ý trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang lấy ý kiến toàn dân

Related

Tin tức 1208547443951150321

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -