Hòa Bình chuyển mục đích gần 3000m2 đất trồng lúa để cho EVNPNPC thuê

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có Quyết định chuyển mục đích gần 3000m2 đất trồng lúa để cho EVNPNPC thuê làm nhà điều hành sản xuất điện tại Mai ...


UBND tỉnh Hòa Bình vừa có Quyết định chuyển mục đích gần 3000m2 đất trồng lúa để cho EVNPNPC thuê làm nhà điều hành sản xuất điện tại Mai Châu.

Hòa Bình chuyển mục đích gần 3000m2 đất trồng lúa để cho EVNPNPC thuê
Công ty điện lực Hòa Bình, thành viên của Tổng Công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC)

Tại Quyết định số 197 ngày 10/2/2023, UBND tỉnh Hòa Bình đã đồng ý chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Điện lực Hòa Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thuê đất để xây dựng Nhà điều hành sản xuất Điện lực Mai Châu.

Cụ thể, UBND tỉnh Hòa Bình đồng ý chuyển mục đích sử dụng 3.197,6 m2 (gồm: đất chuyên trồng lúa nước 2.776,8 m2 ; đất trồng lúa nước còn lại 187 m2 ; đất giao thông 202,5 m2 ; đất thủy lợi 31,3 m2 ) tại thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu sang đất thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hòa Bình cũng cho Công ty Điện lực Hòa Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thuê 3.197,6 m 2 đất thương mại, dịch vụ tại thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu để đầu tư xây dựng Nhà điều hành sản xuất Điện lực Mai Châu. Thời hạn thuê đất: đến ngày 29 tháng 12 năm 2070. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích đo chỉnh lý khu đất tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 13/01/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 07/6/2020.

Cũng tại Quyết định 197, UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty Điện lực Hòa Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp Công ty không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty Điện lực Hòa Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nướ c khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối vớ i thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Điện lực Hòa Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không đượ c bồi thường về đất và tài sản gắn liền vớ i đất (theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013).

Ngoài ra, để triển khai dự án, UBND tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu EVNNPC ký hợp đồng thuê đất, sử dụng đất đúng mục đích và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/2Kyjxuz

Bài gốc: Hòa Bình chuyển mục đích gần 3000m2 đất trồng lúa để cho EVNPNPC thuê

Related

Tin tức 9143825444440678497

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -