Chỉ có 21 dự án nhà ở xã hội được xét đủ điều kiện vay ưu đãi

Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo đề xuất của các địa phương với khoảng 250 dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung...


Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo đề xuất của các địa phương với khoảng 250 dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đang triển khai. Song, chỉ có 21 dự án đủ điều kiện được vay vốn hỗ trợ lãi suất.

Chỉ có 21 dự án nhà ở xã hội được xét đủ điều kiện vay ưu đãi

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay để triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất danh mục các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang thực hiện và dự kiến thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ Xây dựng cho biết đến nay, 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và cải tạo chung cư cũ với quy mô gần 19.900 căn hộ đã đủ điều kiện vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tổng mức đầu tư 20.179 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương là khoảng 7.139 tỷ đồng. Các dự án đủ điều kiện được vay này đã được Bộ Xây dựng công bố danh mục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và gửi Ngân hàng Nhà nước.

Các dự án còn lại chưa đủ điều kiện vay hỗ trợ lãi suất do một số địa phương UBND cấp tỉnh không trực tiếp mà giao Sở Xây dựng lập danh mục các dự án theo quy định hoặc các dự án đề xuất còn thiếu một số thủ tục pháp lý.

Tính đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo đề xuất của các địa phương với khoảng 250 dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đang triển khai.

Để bảo đảm việc triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án trên địa bàn đủ điều kiện theo quy định gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp và công bố trong các đợt tiếp theo.

Theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ gửi Bộ Xây dựng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành và thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục gửi Bộ Xây dựng khi cần thiết.

Trong đó, các nội dung về chủ đầu tư dự án; đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đã được giao đất, cho thuê đất và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng; đối với dự án cải tạo chung cư cũ…

Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công bố bằng văn bản và trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng danh mục này và điều chỉnh, bổ sung danh mục theo đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://ift.tt/j7PtO1a

Bài gốc: Chỉ có 21 dự án nhà ở xã hội được xét đủ điều kiện vay ưu đãi

Related

Tin tức 4785906773282893013

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -