Sớm thống nhất phương án xây cầu Lại Xuân và mở rộng đường tỉnh 352 qua Hải Phòng, Quảng Ninh

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn 8065/VCPC-CN ngày truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về dự án cầu Lạ...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn 8065/VCPC-CN ngày truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, thành phố Hải Phòng.

Theo Luật Ngân sách, các tỉnh, thành phố chỉ được dùng vốn ngân sách đầu tư cho những tuyến đường địa phương quản lý, không được dùng để đầu tư các tuyến đường Trung ương quản lý.

Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đề xuất rõ phương án xử lý thống nhất đối với việc đầu tư dự án đầu tư công xây dựng công trình giao thông đường bộ (không phải quốc lộ) đi qua địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352.

Tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 1.335 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố Hải Phòng và ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Theo đề xuất của thành phố Hải Phòng, cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạch sẽ được xây dựng với chiều dài cầu khoảng 786m; bề rộng cầu chính 15m, cầu dẫn 12m. Đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12m, chiều dài khoảng 1.814m, trong đó, phía thành phố Hải Phòng khoảng 1.212m, phía tỉnh Quảng Ninh khoảng 602m.

Cùng với đó, cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12m, chiều dài khoảng 13,4 km bắt đầu từ Quốc lộ 10 đến đường dẫn đầu cầu Lại Xuân và xây dựng các công trình trên tuyến đảm bảo đồng bộ.

Ngoài ra, xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, báo hiệu theo quy chuẩn hiện hành.

Trong tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 254 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 792 tỷ đồng.

Còn chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác gần 120 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 170 tỷ đồng.

Về phân chia chi phí xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, ngân sách thành phố Hải Phòng sẽ dành khoảng 1.322 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn; chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Còn ngân sách tỉnh Quảng Ninh bỏ ra khoảng 13 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cầu Lại Xuân bắc ngang sông Phi Liệt, thay thế bến phà Đụn hiện nay, nối liền khu vực các xã phía Tây và Tây Bắc huyện Thủy Nguyên với tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời từng bước hoàn thiện mạng giao thông kết nối từ tỉnh lộ 352 thuộc địa bàn Hải Phòng với tỉnh lộ 333 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tạo thành kết nối thông suốt giữa Quốc lộ 18 với Quốc lộ 10, nâng cao năng lực giao thông qua lại trên các tuyến, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của khu vực.

Related

Thị trường 3794887747100954248

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -