Bắc Ninh: Tìm nhà đầu tư nhiều dự án khu đô thị

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng vừa ký quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, đ...

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng vừa ký quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1).

Theo đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Bắc Ninh có 175 dự án với diện tích khoảng 7.644 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 25.369 tỷ USD cần kêu gọi và thu hút đầu tư.

Theo phân loại, lĩnh vực nhà ở, khu đô thị có nhiều dự án nhất với 92 dự án; nhà ở xã hội có 7 dự án; 49 dự án thương mại dịch vụ; 3 dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp; 17 dự án nông nghiệp và 7 dự án thể thao, giáo dục, y tế, môi trường. 

Bắc Ninh tìm chủ cho hàng loạt khu đô thị tỷ USD - 1

Bắc Ninh kêu gọi đầu tư cho nhiều dự án khu đô thị tỷ USD (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Theo địa bàn, TP Bắc Ninh có 37 dự án, TP Từ Sơn 13 dự án, huyện Tiên Du 20 dự án, huyện Yên Phong 9 dự án, huyện Quế Võ 30 dự án, huyện Thuận Thành 21 dự án, huyện Gia Bình 25 dự án, huyện Lương Tài 20 dự án.

Một số dự án nhà ở thương mại, khu đô thị kêu gọi đầu tư có quy mô lớn gồm: 3 phân khu 1.400 ha khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và TP Từ Sơn (3,78 tỷ USD); 2 dự án khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ 420 ha (1,5 tỷ USD);

Khu đô thị, dịch vụ 300 ha tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh (1 tỷ USD); khu đô thị có diện tích khoảng 360 ha tại phường Hòa Long, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh (1,29 tỷ USD); dự án khu đô thị thông minh Nam Sơn 298,07 ha tại huyện Quế Võ (1 tỷ USD); chỉnh trang khu dân cư huyện Quế Võ 369 ha (1,3 tỷ USD)…

7 dự án nhà ở xã hội gồm: Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân thôn Thân Thượng và Chính Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Phong 4,87 ha (52,6 triệu USD); Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong 3,5 ha (37,8 triệu USD); khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Phương Liễu, huyện Quế Võ 4,8 ha (51,8 triệu USD); khu nhà ở xã hội dành cho công nhân TP Bắc Ninh 3,6 ha (38,9 triệu USD); nhà ở xã hội thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du 4,94 ha (53,3 triệu USD); khu nhà ở xã hội phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh 3,52 ha (38 triệu USD).

3 dự án khu, cụm công nghiệp là khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh 250 ha tại huyện Tiên Du (136 triệu USD); cụm công nghiệp Quỳnh Phú, huyện Gia Bình 25 ha (13 triệu USD); cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài 10 ha (5 triệu USD)…

Để triển khai quyết định trên, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở danh mục ban hành xây dựng bộ tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh danh mục phù hợp với tình hình thực tế; Tổ chức công bố trên Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường công khai, cung cấp thông tin quy hoạch cho các nhà đầu tư quan tâm; UBND cấp huyện cập nhật các quy hoạch sử dụng đất các dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư.

Related

Tin tức 4348381605741202756

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -