Thép SMC chi hơn 30 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt

Thép SMC dự chi hơn 30 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% và 20% bằng cổ phiếu. Ngày 20/5 tới đây, CTCP Ðầu tư Thươn...


Thép SMC dự chi hơn 30 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% và 20% bằng cổ phiếu.

Ngày 20/5 tới đây, CTCP Ðầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%.

Như vậy, cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng. Với gần 61 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Thép SMC sẽ cần chi ra khoảng hơn 30 tỷ đồng để hoàn thành thanh toán cho cổ đông.

Thép SMC chi hơn 30 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt

Thép SMC dự kiến chi hơn 30 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt

Theo đó, thời gian thanh toán dự kiến trong ngày 3/6/2022. Được biết, mỗi cổ phiếu SMC có mệnh giá 10.000 đồng.

Trước đó, vào tháng 11/2021, Thép SMC đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Trong ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, các cổ đông cũng đã thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2021 còn lại gồm 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Như vậy, Thép SMC sẽ chi trả cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ là 30%.

Trên thị trường, cổ phiếu SMC của công ty CP Ðầu tư Thương mại SMC chốt phiên 5/5 có giá 31.400 đồng/cp.

Mới đây, Thép SMC ghi nhận doanh thu thuần trong quý 1/2022 đạt 6.630 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng tới 39% nên lãi gộp chỉ còn gần 194 tỷ đồng giảm 55% so với quý 1/2021. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, Thép SMC lãi sau thuế hơn 80 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Thép SMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 300 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 7% và 67% so với năm 2021.

Tính đến hết cuối quý 1, hiện quy mô tài sản của doanh nghiệp này đạt hơn 9,928 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu nằm ở hàng tồn kho, tăng 20%; phải thu ngắn hạn, giảm 17%; tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 2,3 lần.

Nguồn: https://ift.tt/KP2Iz8ODự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Bài gốc: Thép SMC chi hơn 30 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt

Related

Tin tức 822305615062751134

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -