Danh sách khách hàng ký hợp đồng nhà ở xã hội đợt 2 Dự án Khu nhà ở Ecohome 3

  Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán NƠXH và khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê NƠXH đợt 2 tại Tòa N05 thuộc Dự án Khu nh...

 

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán NƠXH và khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê NƠXH đợt 2 tại Tòa N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại Tòa N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Xem thêm:

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 65/2020/CV – BAC9  ngày 26/08/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9 báo cáo danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua nhà ở xã hội và danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án Khu nhà ở xã hội N05 Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 và danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 2 theo báo cáo của của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9  tại Văn bản số 65/2020/CV-BAC 9 ngày 26/08/2020 và kh ông bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)

nhà ở xã hội

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -