Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán NƠXH đợt 3 Dự án Khu nhà ở Ecohome 3

  Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán NƠXH đợt 3 và khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê NƠXH đợt 3 tại Tòa N04 thuộc Dự án ...

 

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán NƠXH đợt 3 và khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê NƠXH đợt 3 tại Tòa N04 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm

Xem thêm:

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 và danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 tại Tòa N04 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 66/2020/CV-BAC9 ngày 26/08/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9 báo cáo về danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 và danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội Đợt 3 tại Tòa N04 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 và danh sách  khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 theo báo cáo của của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9  tại Văn bản số 66/2020/CV-BAC 9 ngày 26/08/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)

nhà ở xã hội

Related

Nhà ở xã hội 3612763966025950813

Xem nhiều

Mới đăng

item
- MENU -